2004-03-19

Giant graviton configurations in string theory

Yi-Xin Chen, Department of Physics, Zhejiang University, Hangzhou


͸Ƭأ[PDF]